Ženská dominancia – aktívne ženy dominujú nad mužmi. Tradične sú to ženy, kto by mal byť podľa akýchsi predsudkov v sexe skôr pasívny, ale tu to rozhodne neplatí. Naše šéfky búrajú všetky predsudky!